Akut

I en nödsituation polislogga

Begäran av ambulans eller Polis: 112

Icke brådskande ambulanstransporter: 018-13 93 30

Icke akuta polisärenden: 11414, eller 018-16 85 00

Förgiftning

Akut förgiftning: 112

Icke brådskande giftinformation: 08-33 12 31

Sjukvårdsrådgivningen i Uppsala län

Telefon: 1177, dygnet runt

Comments are closed.