Allmänt, ekonomi

Föreningen omsätter ~13,9 Milj/år och resultatet för senaste året (2020) var + 734 148 kr inkl. avsättningar till yttre reparationsfond (se senaste årsredovisning). Den ekonomiska förvaltningen, upprättande av lägenhetsregister samt hjälp vid juridiska spörsmål sköts av SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) i Uppsala. Som revisor utnyttjas PwC i Uppsala.

Under perioden 1997 – 2017 har föreningen minskat sina lån från 25,36 Milj. till 17,44 Milj., beroende på en del lån samt gjorda amorteringar på ca 150-250 000 kr/år. Under motsvarande period har föreningens reparationsfond ökat från 1 Milj. till 1,94 Milj.

Under perioden 2017 – 2020 har föreningen ökat sina lån från 17,44  Milj. till 24,65 Milj., beroende på att nya lån på 10 Milj. för bytet av alla 12 hissar. Under motsvarande period har föreningens reparationsfond minskat från 1,94 Milj. till 0,3 Milj.

OBS! Reella kassan i föreningen har dock ökat från 4,7 Milj. till 6,23 Milj mellan 1997 och 2020.

Förändringar 2019: Årsavgiften höjdes med 4 % samt värmeavgiften höjdes med 10 %.
Förändringar 2014: Värmeavgiften höjdes med 10 %.
Förändringar 2013: Värmeavgiften höjdes med 10 %.
Förändringar 2011: P-platser utan el höjd från 70 till 100 kr/mån och med el från 110 till 140 kr/mån.
Förändringar 2010: Sänkning av bredbandsavgiften från 250 till 150 kr/mån from 1 juli.
Förändringar 2006: Månadsavgifterna för lägenheterna höjdes med 5 %.
Förändringar 2004: Värmeavgiften höjdes med 12 %.

Vi har fortfarande ett underskott (2020) på värmeavgifterna med  drygt 0,77 Milj/år.

Comments are closed.