Allmänt, ekonomi

Föreningen omsätter knapt 13,2 Milj/år och resultatet för senaste året (2017) var + 638 982 kr inkl. avsättningar till yttre reparationsfond (se senaste årsredovisning). Den ekonomiska förvaltningen, upprättande av lägenhetsregister samt hjälp vid juridiska spörsmål sköts av SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) i Uppsala. Som revisor utnyttjas PwC i Uppsala.

Under perioden 1997 – 2017 har föreningen minskat sina lån från 25,36 Milj. till 17,44 Milj., genom att lösa en del lån samt gjorda amorteringar på ca 150-250 000 kr/år. Under motsvarande period har föreningens reparationsfond ökat från 1 Milj. till 1,94 Milj.

OBS! Reella kassan i föreningen har dock endast ökat från 4,7 Milj. till 8,72 Milj.

Förändringar 2004: Värmeavgiften höjdes med 12 %.

Förändringar 2006: Månadsavgifterna för lägenheterna höjdes med 5 %.

Förändringar 2010: Sänkning av bredbandsavgiften från 250 till 150 kr/mån from 1 juli.

Förändringar 2011: P-platser utan el höjd från 70 till 100 kr/mån och med el från 110 till 140 kr/mån.

Förändringar 2013: Värmeavgiften höjdes med 10 %.

Förändringar 2014: Värmeavgiften höjdes med 10 %.

Vi har fortfarande ett underskott på värmeavgifterna med ~0,8 Milj/år.

Comments are closed.