Andrahandsuthyrning

För att en andrahandsuthyrning skall vara godkänd, skall du som lägenhetsinnehavare alltid tillskriva styrelsen och få den godkänd innan du tillåter att den som skall hyra flyttar in.

För att vara berättigad till att hyra ut lägenheten skall något av t.ex följande krav uppfyllas:

  • Arbete på annan ort eller utomlands

  • Studier på annan ort eller utomlands

  • Provbo som sambo

Kopia på andrahandskontraktet skall alltid tillsändas styrelsen.

Comments are closed.