Anställda

Föreningen har tre anställda.

Stefan Svennson och Tomas Jansson– Fastighetsskötare

Stefan har sedan 2014 och Tomas Jansson har sedan 2021 jobbat som våra fastighetsskötare och har sin verkstad i hus 50.

Fastighetskötarna har fr.o.m 2018 en e-mailadress fastighet.brfarsta@hotmail.com för att t.ex:

  • ta emot felanmälningar, t.ex fel på tvättmaskiner, belysning m.m
  • eller man behöver komma i kontakt med dom.

De kommer att läsa av mailen varje morgon och kanske flera gånger under dagen.

Man kommer fortfarande att kunna kontakta 

Stefan Svensson:  via telefon: 0709-466551, eller våran andra fastighetsskötare Tomas Jansson: 0709-466556.

Föreningens vicevärd heter Linda Thurin och har varit våran vicevärd sedan 2019.

Ni kan nå henne på följande sätt:

Telefon till expedition: 018-25 00 39.
Mail: vicevard.brfarsta@hotmail.com

Du träffar henne på expeditionen i hus 48:
måndagar mellan klockan 17.00 – 19.00 samt
torsdagar mellan klockan 12.30 – 14.30.

Vicevärden är som tydligt framgått under tidigare punkter våra medlemmars kontaktperson i många sammanhang. Dessutom ombesörjer vicevärden alla kontakter med myndigheter, entreprenörer m.fl. åt föreningen. Alla dessa arbetsuppgifter skall utföras under den tid som är avsatt som expeditionstid. Givetvis ställer detta stora krav på effektivitet hos vicevärden. Tänk på detta när Ni besöker eller ringer vicevärden.

I hus 48 där expeditionen finns, finns det också ett blått postfack som är till för oss medlemmar att stoppa meddelande till vicevärden och styrelsen.

Exempel på ärenden som du kan vända dig till vicevärden med:

  • att se över din placering bland garage
  • övrig parkering
  • om du behöver lapp på postlåda med ”Ingen reklam tack”
  • störande granne
  • anmäla dig till föreningens bredband
  • allmänna övergripande adm. uppgifter
  • kontakter med myndigheter, vår ekonomiska förvaltare etc.
  • föreningens kontaktperson.

Har ni frågor om våra anställda maila vår ordförande Rune Wadström: styrelsen.brfarsta@hotmail.com.

Comments are closed.