Bredband historik

Bakgrund

Under år 2000 kom intresseförfrågan bland föreningens medlemmar, om att få föreningen ansluten till Internet. Dom möjligheterna som var aktuella var, antingen via ComHem, med dom som internetleverantör, eller genom att bygga upp ett eget nätverk och köpa Internetleverantör på marknaden, för att ge föreningens medlemmar möjlighet till internetanslutning.

Förutsättning för att utnyttja ComHem (Mao. kabel-tv-nätet), var att man var tvungen att uppgradera nätet, med påföljd att kostnaden skulle öka med 30 kr (exkl. moms) för alla lägenheter (348 st.) vilket skulle ge föreningen en merkostnad på nästan 160 000 kr/år. Deras kapacitet var 512 Kbit/s vid detta tillfälle och kostnaden var vid anslutning 1495 kr och månadskostnad 495 kr/mån, med en bindningstid på tre månader, för varje som vill ansluta sig. Detta gjorde att valet blev att titta på en lösning med att bygga ett eget nät och och att göra upphandling av Internetanslutning av en internetleverantör.

På årsstämman april-2001 fick styrelsen mandat att fortsätta arbetet, att upp till en kostnad av 1 Milj (exkl. moms) installera ett nätverk (inkl. elektronik) för bredbandsanslutning.

Styrelsen utsåg en ansvarig, att med hjälp av extern konsult, göra en offertförfrågan för byggande av nätverk och upphandling av internetleverantör.

Offertförfrågan nätverk inkl. nödvändig elektronik

Offertförfrågan med aktuella krav sammanställdes under hösten-01 och skickades ut 1/11-01 till 10 st olika firmor som bedömdes som möjliga installatörer av nätverket. Då kostnaden inte borde påverkas, omfattade offerten även installation av uttag i 27 extra utrymmen förutom alla lägenheter. Dessa extra utrymmen var tvättstugor, fläktrum, undercentraler och vissa lokaler som hyrs ut till medlemmar. Anbud skulle vara inlämnat senast 7/12-01 för utvärdering så att upphandling skulle kunna göras direkt efter nyår. Fem stycken företag svarade på förfrågan, vilka angav pris (inkl. elektronik, dock olika kvalitet) från 800 000 -1,5 milj. (exkl. moms) i sina offerter.

Upphandling

Efter utvärdering av dom olika offerterna gick beställningen till Salléns i Uppsala. Kontakt togs direkt när beslut var taget och underskrift av beställningen gjorde i början på mars-02.

Installation av nät och elektronik

Installation av nätverket påbörjades i mitten på mars-02 och all kablage var färdigdragen till sommaren. Då Uppsala stadsnät, som vi skulle ansluta oss till, inte skulle vara utbyggt förrän i aug-02 till vår stadsdel, sköts installationen av elektroniken till efter sommaren. Denna installation var klar i mitten på aug, varefter slutbesiktning av leveransen skedde 29/8-02 med hjälp av en konsult och tillsammans med leverantören.

Kostnad för nätinstallation och elektronik

Ursprungliga beställningen hos Salléns i Uppsala var på 799 000 (exkl. moms) för nätverk med elektronik. Den elektronik som ingick medgav dock inte funktioner för övervakning eller V-lanstöd, vilket skulle innebära att man skulle få göra in/urkoppling fysiskt för varje anslutning av nya medlemmar. Detta medförde att en tilläggsbeställning gjordes av elektronik till en kostnad av 219 625 kr (exkl. moms). Totalkostnad för nätet blev då 1 018 625 kr, vilket var inom ramen vad styrelsen hade medlemmarnas stöd.

Finansiering av nätverket tog föreningen ur egen kassa med en avskrivning på 5 år.

Systembeskrivning

switchar50switchar38I okt 2015 bytte vi internetleverantör till Bahnhof där vi nu har en fiberanslutning med en nod som idag är på 1000 Mbit/s som sedan är ansluten till DGS-3100 24TG. Från den är sedan varje hus anslutna via ett fibernät med hastigheten 1 Gbit/s till en switch (HP 1920-24G , bestyckad med FSP 1000Base-SX). Nätet i resp. huskropp är kopparkabel Kat 5 som medger anslutning av nätverkskort 10/100/1000 Mbit/s.

I varje hus sitter all elektronik monterat i ett skåp placerad i dom gamla soprummen. För kabeldragning från soprummen till dom olika våningsplanen i resp. hus nyttjas dom befintliga sopnedkasten för vidaredragning till uttagen i lägenheterna/extra utrymmen. I dessa utrymmen sitter ett RJ45-kontakt för anslutning till resp. dators nätverkskort alternativt trådlös router.Rj45

Administrering av in/urkoppling sker via ett webbgränssnitt och sköts av en administratör i föreningen.

Nätet är konfigurerat så att man inte får tillgång till andra datorer direkt via fastighetsnätet.

OBS! Via internet finns alltid möjlighet att komma åt datorerna så man bör följa anvisningarna under “Att tänka på som ansluten medlem”.

Internetupphandling

Uppsala Stadsnät blev Internetleverantör och en nod som klarar upp till 100 Mbit/s installerades. Kapaciteten som beställdes 5 Mbit/s (1/9-02) vilken sedan har uppgraderas till 20 sedan 50 och from 2007-06-05 till 100 Mbit/s. Internetkapaciteten delade alla anslutna på gemensamt. Public IP-adress för varje anslutande medlem tilldelades från DNS-server hos Uppsala stadsnät.

Kostnad för föreningen, mot Uppsala stadsnät, var vid start: en anslutningsavgift och en månadskostnad som gjorde att vi kunde beställa 5 Mbit/s att dela på. På grund av att allt fler anslöt sig kunde vi göra uppgradering  till 20/50/100 Mbit/s och genom att skriva avtal på 3 år kunde vi hålla kvar månadskostnad på 250 kr/mån för anslutna medlemmar. 1 Juli 2010 sänkte vi månadskostnaden till 150 kr/månad, då vi fick ett nytt avtal med internetleverantören.

From okt 2015 har vi avtal med Bahnhof i tre år, vilka levererar 1000 Mbit/s med bibehållen kostnad för anslutna medlemmar på 150 kr/mån. Public IP-adress för varje anslutande medlem tilldelades från DNS-server hos Bahnhof.

För de anslutna medlemmarna påförs alla avgifterna på hyresavin varje månad.

Vad vi fick

 

 1. Föreningen äger ett nät som vi skriver av på 5 år, istället för att få en extrakostnad till ComHem på 160 000 kr/år.
 2. Ett nät som vi själva äger och som är flexibelt, vilket medför att vi kan fritt använda det till vad framtiden medger (tex. övervakning av värme och ventilation, bokning av tvättstugor, kabel TV mm.)
 3. Internetkapaciteten gick att uppgradera från 5 Mbit/s till 1000 Mbit/s, efterhand som fler medlemmar ansluter sig alternativt sänka avgiften om kapaciteten räcker till.
 4. Låg kostnad: Månadsavgift 250 kr/mån tom 31 juni 2010, därefter 150 kr/mån, ingen anslutningsavgift eller bindningstid.
 5. Lägenheterna blir mer attraktiva vid försäljning.

Att tänka på som ansluten medlem

Det mesta av nedanstående finns att hämta som program (oftast som prov i 15-30 dagar). Se länksidan.

 1. Se till att uppdatera operativsystemet med senaste säkerhetspatchar för att täppa till möjligheterna för intrång. (Windows uppdate)
 2. Se till att ni har ett antivirusprogram installerat och uppdatera det ofta (1-2 ggr/vecka).
 3. Installera en mjukvarubrandvägg för att förhindra att obehöriga kan komma åt era datorer över internet. Vill man få ytterliggare skydd bör man även köpa en router med inbyggd hårdvarubrandvägg.
 4. Ha inte datorn påslagen när du inte använder den. Detta minskar risken för att man exponeras i onödan över internet.
 5. Installera program som tar bort spionprogram och popup.
 6. Kontrollera att nätverkskortet har senaste drivrutiner och är rätt inställt, så att det möjliggör att uppkoppling kan ske med 100 /1000 Mbit/s i fullduplex. Gå in i kontrollpanelen + system + maskinvara + enhetshantararen + nätverkskort + klicka på “dit” nätverkskort + välj egenskaper/avancerat och kontrollera att det står på 100/1000 Mbit/s och fullduplex (ej i “Automatisk”).

Comments are closed.