Infoblad – 2016-11-22

ADVENT- OCH JULHÄLSNING TILL ALLA BOENDE I BRF ÅRSTA

  • BUDGET 2017
  • CONTAINER
  • FASTIGHETSSKÖTARE
  • GÄSTPARKERING
  • LEDBELYSNING
  • LJUSEN I ADVENT OCH JUL
  • SKRÄP I TRAPPHUS
  • SOPOR
  • STÄNGD EXPEDITION

BUDGET FÖR 2017

Styrelsen har nu beslutat budgeten för 2017 och därmed kommit fram till några smärre höjningar. Vi har beslutat att höja bränsleavgiften med 5 % fr.o.m. 1 januari 2017. Vi har även beslutat att höja avgifterna för P-platser, Garage och Husvagnsplatser med 25:-/mån. fr.o.m. 1 januari 2017. Efter nyåret kommer jag kalla in er som hyr något av ovanstående för att skriva nya kontrakt.

CONTAINER

Från och med fredagen den 22 december finns container utställd i mitten av området, ungefär vid flaggstången. Den finns där fram till den 6 januari. Gyllene tillfälle att slänga sådant ni samlat på er, som ni tänkt slänga ”någon gång”. I all den stund återvinningsstationen vid Årsta Centrum upphört har ni här möjlighet att slänga glas t.ex.

OBS! Ni får inte slänga någonting, som har med el att göra. T.ex. Microugn, TV, Datorer eller annan elektronisk utrustning. OBS!

FASTIGHETSSKÖTARE

Telefonnumret 018- 250212 till fastighetsskötarna har upphört. Numera är det telefonnumren nedan som gäller alla vardagar mellan kl. 07.00 – 16.00.
Josip Trograncic: 0709-466547.
Stefan Svensson: 0709-466551.

GÄSTPARKERING

Vi vet att en del av er inte är nöjda med betalningen på gästparkeringen , men det är det enda alternativ vi har. Om vi även hade kortbetalning skulle det innebära en kostnad på c:a 200.000:- för att installera nya betalstationer, pengar som föreningen helt kastar bort eftersom vi inte har några intäkter alls. Pengar, som vi kan utnyttja till något trevligare. Vi eftersträvar enbart, att få ordning på gästparkeringen och även okynnesparkeringar inne på gårdarna. Eftersom systemet vi hade innan missköttes både av boende samt en del samåkning, måste vi ta det här tuffare beslutet. Dessutom är SMS-betalning något, som kommer att finnas så gott som överallt framöver.

LEDBELYSNING

Nu har vi installerat LED-belysning överallt utomhus och i samtliga allmänna utrymmen, vilket ska vara både miljövänligare och även spara pengar på sikt.

LJUSEN I ADVENT OCH JUL

Nu stundar första advent och jul och då vill vi alla mysa lite extra med levande ljus. Glöm inte att släcka ljusen när ni går hemifrån eller innan ni går till sängs. Släck ljusen om ni lämnar ett rum, som ni inte tänker vara i på ett tag. Sätt gärna upp en lapp på dörren, som påminner er när ni lämnar lägenheten: SLÄCK ALLA LEVANDE LJUS!

SKRÄP I TRAPPHUS

Det får inte finnas något ställt i trappuppgångarna eller utanför lägenhetsdörren, t.ex. barnvagnar,uteleksaker, cyklar eller ännu värre soppåsar stående flera dagar. Det förorsakar problem för vår lokalvårdare men viktigast är, att trapphusen är utrymningsväg vid en eventuell brand samt en olägenhet för ambulanspersonal, som behöver komma fram. Likaså får ni inte lägga post eller reklam uppe på postboxarna i entreplanet. Det kan locka någon att tända eld på det som lämnats kvar. Ska det vara så svårt att ta in ovanstående till er och slänga det antingen i brännbara sopor eller i tidningssamlingarna. Kom ihåg, att Uppsalatidningen, som kommer på torsdagar kan ni inte säga ifrån att ni inte vill ha. Det är en gratistidning till alla Uppsalabor. SKÄRPNING!

SOPOR

Vet inte hur många påminnelser, som ska behöva göras när det gäller sopkulturen i våra sophus. Även här, ska det vara så svårt att enbart slänga komposterbara och brännbara sopor väl tillslutna i soppåsar. Överhuvudtaget SKA INGA ANDRA SOPOR SLÄNGAS DÄR. Ska vi behöva installera kameraövervakning i sophusen för att fånga upp de som syndar. Snälla! Låt oss slippa det och komma överens att sluta slänga sådant, som inte ska finnas där.

STÄNGD EXPEDITION

Under tiden måndagen den 28/11 till och med fredagen den 2/12 kommer expeditionen vara obemannad p.g.a. läkarvård. Det kommer också vara julstängt från och med tisdagen den 20/12 och öppnas igen måndagen den 9 januari.

Försök nu ha en skön tid framför er även om ingen snö finns, som lyser upp denna mörka årstid. Tror nog att den kommer fram till dess jultomten blir synlig bakom husknuten.

Styrelsen och anställda vill härmed önska er alla en

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR

Uppsala den 23 november 2016

Styrelsen genom

Margareta Kjellin

Comments are closed.