Föreningsstämma

Brf Årsta är en stor förening. I våra 12 bostadshus så finns det 347 lägenheter (+ vicevärdsexpedition) med ca 470 medlemmar (inkl icke röstberättigade medlemmar).

Många boende, gamla som unga, trivs i vår förening och är nöjda med hur den fungerar idag. Självklart finns det också många idèer om hur man kan utveckla den ännu bättre.

Exempel på detta är att det till föreningsstämman inkommer varje år flera förslag på förändringar och förbättringar. Vissa förkastas medan andra prövas för att senare kanske realiseras.

Styrelsen leder föreningens arbete, vilket också är förenat med ett ekonomiskt ansvar (det är därför som stämman också röstar för styrelsens ansvarsfrihet). Läs mer härom i föreningens stadgar 15§ samt 24§ och följande §§.

Föreningsstämman väljer styrelseledamöter och suppleanter för t.ex för förtroendevald vars valda period upphör i samband med stämman, eller om någon förtroendevald självmant anmäler att man inte önskar förlänga sitt uppdrag. Valberedningen lämnar förslag till stämman för val av nya styrelseledamöter och suppleanter.

Comments are closed.