Förvaltare

Brf Årsta är en privat förening och är den näst största föreningen i Uppsala, vilket innebär att allt administrativt arbete ej kan skötas av oss själva. Därför anlitar vi SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB) som vår ekonomiska rådgivare.

De är oss behjälpliga med bland annat:

  •  Lägenhetsförteckning, fullmakter för pantförskrivningar, hyresdebiteringar, budgetrådgivning, juridiska ärenden etc.
  • Vad Du som medlem kan be om hjälp därifrån kan vara t.ex. om Du vill ha utdrag ur Din egna lägenhetsförteckning, om Du vill ställa frågor ang. Din hyra.
  • Du kan också rådfråga deras jurist i mindre utsträckning.

Vill Du veta mer om dem kan du vända dig till vicevärden Linda Thurin som besvarar Dina frågor.

SBC
BOX 1852
sbc_loggaHamnesplanaden 3
751 48 Uppsala

Tele: 018-65 64 70
Fax: 018-65 64 71
Mail: uppsala@sbc.se
Hemsida: www.sbc.se

Comments are closed.