Info Radonmätning

Information till de boende.

Mätning av radon.

Mätperioden är mellan 1 Mars – 30 April
Vi kommer att lägga ut mätdosorna i en lägenhet på varje våningsplan i alla hus. Mätdosorna ska ligga i lägenheterna under 60 dagar. En dosa i sovrummet och en dosa i vardagsrummet. Mätdosorna utsänder inte någon typ av strålning eller ljud. De boende ska leva som normalt i bostaden under mätperioden.
Vi hoppas att alla är villiga att ställa upp.

Varför mäta radon.

Varje år drabbas cirka 500 personer av lungcancer i Sverige till följd av radongasen. Därför är det viktigt att mäta och sänka halterna så snart som möjligt.
Radongasen finns latent i marken och beroende av tryckskillnader så transporteras gasen från marken upp i byggnader. Även byggnadsmaterialet ”blåbetong” som avvändes mellan 1925-1975 avger radongas.

Rune Wadström

Ordförande BRF Årsta

Comments are closed.