Infoblad – 2017-07-10

INFORMATION  OM  AKTIVITETER  I  FÖRENINGEN

Bara för att det är sommar, så står inte arbetena stilla.

Vi har flera saker på gång:

  • Boulebana
  • Avfallsstation
  • Hissbyte
  • Tvättstugerenovering in hus 40

Boulebana

Boulebanan blev en riktig höjdare och mycket uppskattad av våra boende. Den är placerad utanför hus 60 vid den södra grillplatsen och ett flitigt gäng träffas varje torsdag omkring kl. 18.00. Alla är hjärtligt välkomna, medtag egna klot. Emellan spelen finns nya fina bänkar utplacerade för vila eller kanske intag av medhavd kaffe med dopp.

Avfallsstation

Nu får vi snart vår egen avfallsstationsom vi tror verkligen blir uppskattad. Den blir placerad där idag den södra returpapperscontainern står. Där kan vi nu slänga färgat glas, ofärgat glas, plastförpackningar, plåt- och konservburkar. Det är låsta inkast, så bara vi boende kan och ska utnyttja dem. Dit kommer lägenhetsnyckeln att passa. Vi planerar invigning första veckan i september.

Nu måste vi alla bli riktigt duktiga på sopsortering och om vi kan sköta komposterbart och brännbart på bättre sätt än idag, kan vi kanske ta bort en behållare i sophusen och eventuellt göra iordning ett avfallskärl för mindre elektroniksaker, t.ex. mobiltelefoner, brödrostar och strykjärn för att nämna några.

Det är bara vi själva, som nu kan tänka på vår miljö.

Nya hissar

Den 31 juli börjar arbetet med installation av ny hiss i hus 48. De boende i huset har redan fått lite information, men även Uppsala Lyftservice AB kommer att informera de boende lite närmare starten av arbetet. Hissen kommer vara avstängd två till tre veckor.

Uppstår det en akut situation kan montörerna hjälpa till med ned- eller uppfärd, men det ska vara absolut akut.

Därefter kommer vi att byta ut en till två hissar per år, till alla hus har fått nya hissar. I samband med hissarbetet vill vi be er alla, som eventuellt fastnar i hissarna eller om annat fel uppstår, att ni vardagar mellan kl.07.00 – 16.00 ringer våra fastighetsskötare för hjälp. De kan komma snabbare, kan hjälpa er och framför allt blir det mindre kostsamt för föreningen. Ni ringer Josip 0709-466547 eller Stefan 0709-466551 och anslag om deras tel.nummer kommer att sättas upp i hissen. Vi kommer att göra ett avtal med hissfirman Uppsala Lyftservice, att de hänvisar till Josip och Stefan dagtid alla vardagar.

Tvättstuga

Tvättstugan i hus 40 håller nu på att få nytt golv och arbetet, som utförs av Kurt och Andreas Eklund beräknas vara färdigt den 28 juli. Under tiden får ni samsas åtta hus i tvättstugan i hus 48.

Efter sommaren kommer nya uppfräschade Ordningsregler för användande av tvättstugorna. Det är  faktiskt beklämmande att se hur dålig ordning där är idag.

Fick idag bl.a. fotobevis hur den person, som tvättade sista passet söndagen den 9 juli lämnade hur mycket skräp som helst efter sig. Det var verkligen äckligt att se hur man kan gå ifrån och bara strunta i hur det ser ut när man lämnar. Dessutom är det inte tillåtet att boka flera tvättider än ett pass. Ett tvättpass är tre timmar och inte sex timmar, som vissa brukar boka. Likaså måste ni plocka bort bokningskolvarna när ni är färdiga eller om ni bokat en tid och sedan kommer på att ni inte kan komma då, gå ner och plocka bort kolvarna. Vi är många, som delar på tvättstugorna, så ordningen måste bli mycket bättre. Tvättkorgarna får inte lämna tvättstugan.

Till sist en vädjan till er, som utnyttjar vårt fina Gym. Ta med er inneskor!

Uppsala den 10 juli 2017

För styrelsen

Margareta Kjellin

 

Comments are closed.