Infoblad – 2017-08-28

INFORMATION OM ARBETEN I FÖRENINGEN UNDER SOMMAREN 2017

  • Avfallssortering
  • Balkongmålning
  • Boulebana
  • Farthinder
  • Hiss
  • OVK
  • Tvättstuga och nya maskiner

Avfallssortering

Nu fredagen den 1 september 2017 startar vi vår nya avfallsstation. Den är placerad där returpapperscontainern i södra området fanns. Där finns nu sex stycken kärl för olika sorters avfall, ofärgat glas, färgat glas, plåt, hårdplast m.m. Kärlen är väl uppmärkta var man lägger de olika soporna. Stationen är enbart till för oss boende och våra lägenhetsnycklar passar till inkastlåsen. Nu måste vi alla bevisa att vi både kan och vill sortera vårt avfall på rätt sätt, samt tänka mer på miljön. Sophusen kommer givetvis att finnas kvar, men där slänger vi bara komposterbart och brännbart. Det finns också ett mindre kärl för batterier. Tänk på , att när ni slänger kartonger, kanske ni köpt ny TV eller något annat större, att ni försöker göra kartongerna så små som möjligt. Kan vi bli bättre på sorteringen i sophusen, kan vi kanske längre fram installera kärl för mindre elektronikvaror bl.a.

Det kommer bara finnas en container för returpapper och den containern är placerad i norra delen av parkeringsområdet. Det är Returpapperscentralen som sköter tömningen av sopstationen och skulle det uppstå något problem kan ni vända er till våra fastighetsskötare för råd. Det kan tänkas, att det inte räcker med de behållare vi ställer ut nu. Då får vi se om vi behöver öka ut med en station till, men vi börjar så här. Nu är det upp till bevis, att vi verkligen kan och vill. Dessutom, ju färre tömningar, desto mindre kostnad för föreningen och oss alla boende.

Balkongmålning

Nu är vi färdiga med balkongmålningen för denna säsong. Vi får se till nästa sommar om det är fler balkonger som behöver åtgärdas.

Boulbanan

Boulebanan är nog ett att de bästa projekt vi gjort genom åren. Mycket uppskattad och dessutom ett billigt objekt att genomföra. Det är en fröjd att se ”Boulegruppen” träffas varje torsdag vid 18-tiden. Vilka entusiaster! Vill bara ge en liten vink till er, som bor i södra delen av området, ni saknas. Ta er ut en iorsdagskväll och om inte annat lär känna era grannar bättre.

Farthinder

Alla bilburna har nog uppmärksammat att det numera finns farthinder både på parkering och inne på området. Förhoppningsvis gör de nytta med sänkta hastigheter. När snötiden kommer plockar vi bort dem för att sedan placera ut dem till nästa sommar.

Hiss i hus 48

Nu är den nya hissen i hus 48 färdig och arbetet har gått näst intill enligt planerna. Tre veckor, tyvärr med två dagars förlängning p.g.a. besiktningen. Visst har det varit hög arbetsvolym, vilket vi också räknat med, men inte en enda gång har hissmontörerna behövt starta upp hissen för att hjälpa någon person. En eloge till till er alla, som bor i hus 48. Vi får se till nästa år var vi fortsätter, det blir där det varit flest reparationer.

OVK

Slutbesiktningen av OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) kommer att göras i början av oktober. Separat meddelande om det kommer att skickas ut till er berörda, som fått någon form på krav att åtgärda vissa felaktigheter. Nästa OVK-besiktning blir sedan om c:a fyra år.

Tvättstugan i hus 40

Tvättstugan i hus 40 har fått nytt golv under sommaren och det gick smärtfritt att under renoveringen dela tvättstuga med hus 48. Det har också installerats en ny torktumlare i den tvättstugan. Tvättstugan i hus 58 har fått en nya tvättmaskin, den gamla var omkring tjugo år, så den hade gjort sitt.

Så ni ser, trots att det varit sommar, så har vi inte legat på latsidan. Vi har gjort en hel del, vissa saker har varit nödvändiga men även saker för allas vår trevnad i föreningen. Kan väl nämna, att det finns fler planer inför hösten, men det återkommer vi till längre fram.

Eftersom det har och kommer flera nya medlemmar i föreningen, låt gärna denna information ligga framme för de som kommer att flytta in.

I första hand ta nu till er informationen om sophanteringen.

Uppsala den 29 augusti 2017

För styrelsen

Margareta Kjellin

Comments are closed.