Internetproblem feburari 2017

2017-02-28 kl 10.30

Problem med Internet nr 2

Sedan måndag 6 februari ca 17.30 har vi haft stora problem med vårat internet, vilket jag och styrelsen beklagar.

Vad vi vet:

1) Det är inget fel på våran utrustning eller nät.

2) Felet finns någon stans mellan Uppsala och Stockholm, antingen i någon utrustning eller fiber.

3) Bahnhof felsöker för att hitta felet och kan inte ge någon prognos när felet är åtgärdat.

4) Först när dom har hittat var och vad som orsakar felet kan dom tala om när vi får tillbaks våran kapacitet

Vad jag gör:

1) Håller kontakt med Bahnhof, för att se hur det går.

2) Kommer att informera så fort jag vet att internet fungerar för föreningen.

Anm: När vi har fått tillbaka vårat nät igen, kommer meddelande att finnas i allas postlåder . Först då är det idé att ringa om ni inte får igång ert internet.

Uppsala 2017-02-23

Stefan Scharmer

Comments are closed.