Kända servicearbeten som kan påverka oss

#add5fb

Uppdaterad 2022-04-26 17:15 (M11109578)
Driftstörning – 2022-06-06 – Planerat Servicearbete – Uppsala (IP-Only)
Underleverantör i området kommer att utföra ett servicearbete som påverkar tjänster som transporteras via samt finns anslutna i Uppsala.
Detta kommer att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period:
Start: 2022-06-06 00:01
Stop: 2022-06-06 06:00
Förväntad nedtid: Upp till 6 timmar

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.
2022-04-26 17:14

Inga planerade servicearbeten är kända.

Comments are closed.