Kontakta oss

Adress: Fyrislundsgatan 48, 754 46 UPPSALA
Org.nr: 717600-7594
Vicevärdsexpeditionen öppen:
måndagar mellan klockan 17.00 – 19.00 samt
torsdagar mellan klockan 13.00 – 15.00.
Tfn Vicevärd: 018-25 00 39
Fastighetsskötare: 0709-466551 alt. 0709-466556

Styrelsen: styrelsen.brfarsta@hotmail.com
Vicevärd: vicevard.brfarsta@hotmail.com
Fastighetsskötarna: fastighet.brfarsta@hotmail.com
Bredband och hemsida: bredband.brfarsta@hotmail.com

Comments are closed.