Ordningsregler – Reviderade år 2021

ALLMÄNT

Bostadsrättsföreningen Årsta består av 348 lägenheter, fördelade på 12 hus och uppförda 1969 inom kvarteret Bondbönan vid Fyrislundsgatan 38 – 60 i Uppsala.

På uppdrag av styrelsen sköts viss del av förvaltningen av SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum). Föreningen har 2 heltidsanställd fastighetsskötare, 1 vicevärd. Lokalvården utföres av entreprenör.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Vid all andrahandsuthyrning av lägenhet skall medlem ansöka hos styrelsen samt ange skäl till andrahandsuthyrningen. Efter godkännande skall kopia på andrahandskontraktet inlämnas till vicevärd. Kontakta vicevärden för information om gällande regler. Se föreningens stadgar. AVGIFT TILLKOMMER. 10% av basbeloppet.

BALKONGER

Skaka inte mattor eller dylikt från balkongen, då detta medför att grannen över, under eller på sidan, beroende på vindriktning, får ta hand om Ert damm. Däremot är det tillåtet att hänga ut sängkläder och mattor för vädring.

Matning av fåglar från balkongen är inte tillåtet. Vid grillning på balkong är endast elgrill tillåtet.

Det är tillåtet att göra inglasning och även sätta upp markiser men kom ihåg att markiserna skall vara väl förankrade på balkongens insida, ej i fasaden.

Blomlådor skal vara uppsatta på insidan av balkongen p.g.a. olycksrisk samt att utsidan av balkongen kan skadas.

Dock kan undantag göras för lägenheter på nedre botten.

All balkongmålning, väggar, tak, golv och balkongdörr utvändigt underhålles av föreningen vart 10.e år och kontroller däremellan.

BALLOFIXVENTILER

Numera finns ballofixventiler (avstängningsventiler) för vatten i varje lägenhet.

BILPARKERING

Garage/P-plats disponeras mot avgift. Garage samt P-plats med eller utan motorvärmare kan tecknas hos vicevärden. För garage och P-plats gäller kölista.

Parkering inom området är endast tillåten på markerade P-platser enligt taxa.

Parkeringsförbud gäller på alla tillfartsvägar, vändplaner samt inom bostadsområdet.

Besöksparkering: Avgiften är 24:00-08-:00 3kr/tim. 08:00-24:00 5kr/tim. Avgift till EasyPark tillkommer.

Avgiften erläggs via betalappar som står på informationstavlorna vid gästparkeringarna. Att parkeringsbestämmelser efterlevs kontrolleras regelbundet och vid överträdelse uttages kontrollavgift.

Tavlor med information om parkeringsbestämmelser samt bevakningsföretag finns uppsatta vid varje infart från Fyrislundsgatan. Tillfälligt P-tillstånd för parkering inom området kan erhållas av vicevärden eller fastighetsskötarna, vid t.ex. in- och utflyttning.

BILTRAFIK

Inom bostadsområdet gäller förbud mot all motorfordonstrafik. Detta omfattar även mopeder och motorcyklar. Undantag från förbudet avser:

 • alla utryckningsfordon
 • sjuktransporter och andra därmed jämförliga transporter.
 • transporter i samband med in- och urlastning från lägenhet max 20 minuter.

BRANDVARNARE OCH BRANDSLÄCKARE

Brandvarnare är utlämnade till alla medlemmar, se till att kontrollera batterierna med jämna mellanrum.

Brandsläckare är uppsatta i varje tvättstuga samt i barnvagns/rullatorrum i entré.

Se till att de inte blockeras samt att dörren till den dörren alltid är låst.

BREDBAND

Föreningen är bredbandsansluten till BAHNHOF

Bredbandsuttag är framdraget till varje lägenhet. För att ni skall kunna placera er dator var ni vill i lägenheten måste ni själva köpa till kabel eller använda router.

Vänd Er till vicevärden för att teckna avtal samt att där få mer information och vägledning till rätt kontaktperson.

Det finns också valmöjlighet för anslutning till ComHem. För detta val behövs ingen kontakt med föreningen.

BULLER OCH OLJUD

Reparationsarbeten (speciellt betongborrning) i lägenhet som kan störa kringboende får endast utföras vardagar kl. 08.00 – 20.00 samt lördagar kl. 12.00 – 17.00.

Observera att storhelger, jul eller påsk är det inte tillåtet att utföra borrningsarbeten. Använd alltid slagborrmaskin vid borrning i betongväggar.

Störande ljud skall undvikas mellan kl. 23.00 – 07.00.

Tänk även på att ej spela musik på alltför hög volym, gäller även TV-tittande. Eller andra störande ljud. Gäller även egen tvättmaskin.

CYKLAR

Cyklar skall stå i cykelställ eller i cykelrum i källaren. I vissa hus finns låsbara cykelrum, där speciell nyckel passar. Nyckel utkvitteras hos vicevärden. Cyklar får alltså ej placeras utanför portar eller i trapphus.

Central cykelpump finns monterad vid hus 50.

DROPPSTOPP

Droppstopp är en varnare, installerad under diskbänk för ev. vattenläckage.

Skulle den ge ifrån sig ett ”pipande” ljud kan det bero på att batteriet behöver bytas, hör med fastighetsskötaren för råd och hjälp.

ENTRÉDÖRR

Se till att entrédörren ej är uppställd. Den som ställer upp den skall också se till att den blir stängd.

FASTIGHETSSKÖTARE

Fastighetsskötarna är anställda av bostadsrättsföreningen för att utföra fastighetsarbeten.

Fastighetsskötaren har ingen som helst skyldighet att hjälpa de boende med andra sysslor. Vid problem kan de vara behjälpliga att kontrollera.

Fastighetsskötarexpeditionen finns belägen i källaren i hus 50.

Fastighetsskötaren kan nås alla vardagar mellan kl. 07.00-16.00.

Telefonnummer finns anslagna i entrén i varje hus.

FELANMÄLAN

Inträffar något som kan vålla skada, översvämning, stopp i avlopp m.m. skall Ni anmäla detta snarast (gäller vardagar) till följande personer:

 • fastighetsskötare
 • vicevärd
 • styrelseledamot
 • jourfirma (alla vardagar mellan kl. 16.00-07.00 samt lördag-söndag, likaså helger)

Telefonnummer finns på anslagstavla i entrén. Övriga felanmälan kan ske till vicevärd under expeditionstid eller till fastighetsskötare vardagar mellan 07.00-16.00

FLÄKTAR

Endast kolfilterfläkt är tillåten att installeras i kök.

FÖRENINGSSTÄMMA

Som medlem i föreningen har varje lägenhet l röst vid föreningsstämman, som genomföres varje år före juni månads utgång.

Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

FÖRRÅD

Till lägenheter om 2 rum och kök eller mera hör matkällare och källarförråd.

Lägenhet om 1 rum och kokvrå har endast källarförråd. De två sista siffrorna i lägenhetsnummret finns anslagna på dörren till respektive utrymme. (Det nummer som står på hyresavierna och i köpekontraktet, inte det nummer som står på utsidan av lgh.dörren) Förvaringsrum för cyklar finns i källaren och för barnvagnar och rullatorer i entréplanet.

GARAGE

Inom föreningen finns 130 garage. Hyreskontrakt skrives hos vicevärden efter turordning på kölista.

Det är ej tillåtet att larma garagen.

Det är inte heller tillåtet att ”manipulera” eluttagen, så de är påkopplade dygnet runt.

Gäller även P-platser med eluttag.

Se till att garageporten alltid är låst.

GRILLPLATSER

Inom området finns 3 grillplatser , vilka får nyttjas av samtliga boende i föreningen. Vänligen städa upp efter er, så det är lika fräscht när nästa medlem vill använda den.

GROVSOPOR

Grovsopor såsom trasiga möbler, gamla TV-apparater, all elektroniskt avfall ( m.m.) skall ni själva frakta bort till Kommunens återvinningscentral vid Spikgatan 1.

Sopor enligt ovan får ej placeras i källargångar eller trapphus, ej heller i sophusen.

GRÄSMATTOR

Eftersom vi gemensamt betalar kostnader för underhåll och reparationer bör det ligga i allas intresse att ej förstöra i onödan.

Gå därför på gångbanorna.

Hundar och katter får ej rastas inom området och framförallt inte vid lekplatserna!

GYM

Gym finns i hus 54 (källaren) för föreningens medlemmar.

Det är öppet vardagar mellan kl. 08.00 – 22.00 och helger mellan kl. 11.00 – 22.00.

Elen stängs av en halvtimme efter stängning.

Det kostar 300 kr/ 6 månadersperiod. Tänk på att släppa ner vikter m.m. så tyst som möjligt för att ej störa boende ovanför gymmet.

Vänd er till vicevärden för gymkort.

HEMFÖRSÄKRING

Varje medlem skall ha en hemförsäkring. BRF Årsta ha ett kollektiv tilläggsförsäkring för bostadsrätter.

HEMSIDA

Föreningens hemsida finner ni på , www.brfarsta.se

Ansvarig för hemsidan kan nås via mail: bredband.brfarsta@hotmail.com

Förvaltarens hemsida finner ni på, www.sbc.se logga in med BankID

HISSAR

Om hissarna är trasiga, ring dagtid till fastighetsskötarna på kvällar och helger jourfirma, telefonnummer finns uppsatta. Låt inga barn leka i hissarna.

HUSVAGNAR

Det finns separata husvagnsplatser för föreningens medlemmar. Vänd er till vicevärden för kontraktsskrivning.

HUSDJUR

När det gäller husdjur skall hundar vara kopplade och de får inte rastas inom området.

För katter finns inga restriktioner men försök hålla dem borta från lekplatserna.

Har ni reptiler eller andra exotiska, godkända djur, meddela fastighetsskötarna.

HYRESINBETALNINGAR

Hyra skall betalas i förskott, utan anfordran, månadsvis (eller om så önskas kvartalsvis) på sista vardagen före varje månads (resp. kvartals) utgång. Vid utebliven hyresbetalning kommer bostadsrättsinnehavaren att krävas på resterande belopp samt fastställd kravavgift.

Ni som betalar med autogiro får inga avier utskickade.

INNEBOENDE

Om man har inneboende måste medlemmen själv bo på adressen. Annars räknas det som andrahandsuthyrning.

KABEL TV

Vi anslutna till Comhems kabel TV-nät, till vilket endast godkända anslutningssladdar får användas.

Paraboler får ej placeras på balkonger eller ytterväggar utan medgivande från styrelsen. Särskilt kontrakt skall tecknas mellan medlem och förening.

LEKPLATSER

Inom området finns 3 lekplatser med lekredskap. Alla barn får leka på alla lekplatser gäller även basketplan och fotbollsmål.

Bakom fastighetsskötarens garage finns en basketplan och under sommartid finns ett fotbollsmål utplacerat inom området.

LÄGENHETSDÖRR

Till samtliga lägenheter är säkerhetsdörr utan brevinkast installerad.

Det är inte tillåtet att spika upp prydnadssaker på dörren, eller ha dörrmatta i trapphuset.

LÄGENHETSYTA

Lägenheter om 3 rum och kök är av olika storlekar, beroende på placering i huset. Ytan är 77.9, 79.5 eller 83.5 kvm. Lägenheter om 2 rum och kök har ytan 62.3 kvm samt 1 rum och kokvrå 24.2 kvm.

Längst upp på lgh-dörren finns ett 4-siffrigt nummer och skall användas för kommande folkbokföring och vid kontakter med skattemyndigheten m.m. I övriga ärenden, med bank, aviseringar ect. skall ni även i fortsättningen använda det lgh-nummer som finns på era hyresavier.

LÄGENHETSÖVERLÅTELSER

Vid överlåtelse av lägenhet skall följande gälla:

 • mäklaren och SBC meddelar vicevärd när nytt överlåtelseavtal finns
 • vicevärd/styrelsen godkänner köparen om inträde i föreningen
 • eventuell pantförskrivning av lägenheten skall alltid meddelas SBC
 • garage/p-plats uppsäges automatiskt från SBC, likaså bredbandskontrakt
 • lägenhetsnycklar och taggar skall byta ägare via CERTEGO
 • resterande nycklar skall lämnas till köparen via mäklaren

Vicevärden kan ge tips vid lägenhetsöverlåtelser.

MARKISER

Uppsättning av markiser på balkong är tillåtet. De måste dock vara uppsatta och förankrade på balkongens insida, ej på fasaden.

MOPEDER OCH MOTORCYKLAR

Mopeder och motorcyklar får ej förvaras i cykelrum eller i övriga källarutrymmet (p.g.a. brandsäkerhetsskäl). Reparationer av mopeder och MC får ej heller utföras i cykelrummen.

MOTORVÄRMARE

Ett begränsat antal P-platser är utrustade med motorvärmaruttag. Gamla plintar har 6A nya plintar 10A garage har 10A. Hyreskontrakt tecknas hos vicevärden och avgift för motorvärmarplats utgår under hela året.

Glöm inte att låsa elplinten samt att inga lösa sladdar får sitta kvar när motor-/kupévärmare ej är inkopplad. Om så ej sker kommer elsladden att tas om hand av föreningen p.g.a. olycksrisken. Den kan återfås hos vicevärden mot erläggande av en fastställd avgift (100:-)

NYCKLAR OCH PORTTAGGAR

Till varje lägenhet är utdelat 3 st nycklar samt 3 st taggar till porten.

Varje lägenhet har en portkod, vilken är kopplad till önskat telefonnummer.

Med anledning härav är portarna låsta dygnet runt.

Om någon vid behov behöver fler nycklar vänder ni er själva till låsfirman CERTEGO, Fyrislundsgatan 68. All nyckelutlämning sker numera där.

Samma sak gäller om ni längre fram behöver byta telefonnummer, vänd er till CERTEGO.

Finns behov att byta namn på porttavlan vänder ni er till vicevärd.

Vid överlåtelse skall säljare och köpare skifta nycklar hos låsfirman på tillträdesdagen. Porttelefonen är avstängd mellan 21.00 – 07.00 för att slippa busringningar. Får ni besök under den tiden måste den besökande ringa direkt hem till er och ni får gå ner till porten och öppna.

Kom ihåg att när föreningen utför större arbeten och behöver tillgång till er lägenhet att ställa låset i s.k. serviceläge och ej ha sjutillhållarlåset låst.

OHYRA

Ohyra som upptäcks i lägenheten skall anmälas till vicevärden. Föreningen ansvarar för bekämpning av ohyran.

OMBYGGNAD

Våtrumsreparationer och ombyggnader som berör bärande väggar skall anmälas till styrelse/vicevärd. Detta gäller också ”heta arbeten”, (brandfarliga arbeten).

POSTBOX

Postboxar finns i varje trapphus och varje lägenhetsinnehavare har fått 2 st nycklar.

Ni som inte vill ha någon reklam finns INGEN REKLAM TACK-skylt att hämta hos vicevärd.

Tidningshållare är uppsatt vid varje lägenhetsdörr.

REPARATIONSFOND

Till varje lägenhet finns en inre reparationsfond. Den är avsedd att delvis finansiera reparationer eller utbyte av t.ex. kyl/spis etc. i lägenheten. Uttag ur fonden ombesörjes av vicevärden. Inre fondens behållning redovisas för varje lägenhet på hyresavierna kvartalsvis.

RETURPAPPERSCONTAINRAR

1 returpapperscontainer finns uppställda vid norra sophuset. I dessa skall endast papper som kan återvinnas slängas (tidningar etc.).

RULLATORER OCH BARNVAGNAR

Rullatorer och barnvagnar placeras i förrådet innanför portentrén.

Om möjligt försök placera vagnarna snyggt så att alla får plats.

SKADEGÖRELSE OCH STÖRNINGAR

Om ni upptäcker att pågående skadegörelse är på gång eller om det är mycket störande från någon granne eller i trapphus, ha civilkurage att ringa polisen. Ni får vara anonyma.

SKYLTNING

Utan särskilt tillstånd är det inte tillåtet att sätta upp anslag eller reklam inom området. Inte heller på anslagstavlan i trapphusen.

SOPHUS

Hushållsavfall uppdelat i komposterbart och brännbart slänges väl inslaget i påsar i de 2 sophus som är placerade i södra respektive norra infarten till området. Lägenhetsnyckel passar till sophusen. Metall, småelektronik, glas, kartong, plast och batterier mm. Slängs vid avfallsstationen som är placerad mellan de båda sophusen.

STADGAR

Alla boende i föreningen är skyldiga att känna till innehållet i föreningens stadgar, speciellt avsnittet om bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter.

Stadgar finns att hämta på vicevärdsexpeditionen. Finns även på www.brfarsta.se

STYRELSEN

Styrelsen som väljs på årsstämman består av 5 ordinarie ledamöter och max 3 suppleanter. Styrelsen har varje månad ett protokollfört sammanträde, i regel sista onsdagen i månaden. Medlem som önskar att styrelsen tar upp ett visst ärende tillskriver styrelsen eller skickar mail till styrelsen.brfarsta@hotmail.com.

Styrelsens sammansättning finns anslaget i entrén i varje hus.

TRAPPHUS

Inga föremål får placeras i trapphusen eller utanför lägenhetsdörr. Det innefattar även dörrmattor, skodon, barnvagnar, skidor, cyklar m.m. detta p.g.a. säkerhetsskäl t.ex. vid brand eftersom detta område är utrymningsväg samt underlätta för lokalvårdaren.

TVÄTTSTUGOR

Tvättstugor är belägna i källaren till hus 40, 48 och 58. Varje tvättstuga är utrustad med 4 st tvättmaskiner + 1 grovtvätt, centrifug, torktumlare, torkskåp och torkrum.

Grovtvättmaskin för mattor finns i varje tvättstuga. Mattor får ej tvättas i de mindre maskinerna.

Tvättstugorna får disponeras alla dagar kl. 07.00 – 22.00. Tvättstugan i hus 40 disponeras av 38, 40, 42 och 44. Tvättstugan i hus 48 disponeras av 46, 48, 50 och 52. Tvättstugan i hus 58 disponeras av 54, 56, 58 och 60.

Tvättstugorna är endast avsedda för de som bor inom området.

De instruktioner och anvisningar som är anslagna vid de olika maskinerna måste efterföljas, samt om användaren förorsakat skada på maskiner eller annan utrustning kommer ersättningsanspråk att ställas till vederbörande. Styrelsen vidtar i dessa fall lämpliga åtgärder mot de som missbrukar gällande regler.

Glöm ej att plocka bort bokningskolven efter avslutad tvättid samt lämna tvättstugan i bästa städat skick. Fel på maskiner anmäles snarast via telefon till fastighetsskötaren.

UTELEKSAKER

Större uteleksaker måste förvaras i era egna förråd och ej i förrådet för barnvagnar och rullatorer.

UTELÅST

Eftersom låssystemet ej medger att vi inom föreningen har tillgång till huvudnyckel måste all sådan hjälp skötas av låsfirman CERTEGO. Telefonnummer 016-569015.

VATTEN

Alla skall iakttaga sparsamhet med vatten såväl varmt som kallt. Ingen kran får lämnas öppen om vattnet centralt råkar vara avstängt. Endast fastighetsskötaren får stänga av huvudkran till husets vattensystem.

VICEVÄRD

Vicevärden är som tydligt framgått under tidigare punkter våra medlemmars kontaktperson i många sammanhang. Dessutom ombesörjer vicevärden kontakter med myndigheter, entreprenörer m.fl. åt föreningen. Vicevärdsexpeditionen är belägen i hus 48 (bottenvåning). Telefonnummer samt besökstider finns anslagna i entrén i varje hus.

Det går även bra att lägga brev i den vita lådan utanför porten, skicka mejl till vicevard.brfarsta@hotmail.com  eller styrelsen.brfarsta@hotmail.com

Uppsala i mars 2021

Styrelsen

BRF ÅRSTA

Comments are closed.