Ordningsregler i tvättstugan

BOKNING AV TVÄTTID

Boka tvättid Du vet med Dig att Du kommer att utnyttja. Har Du inte börjat 30 minuter efter bokad tid är Din tvättid förbrukad och någon annan har rätt att tvätta återstoden av Din bokningstid. När Du är färdig se till att Du plockar bort bokningskolven, antingen ta med den upp till Dig eller placera den på parkering.
Det finns 5 maskiner, varav maskin 5 är grovmaskin (för lite mer skrymmande tvätt). Du bokar alla 5 maskinerna per tvättpass. Du bokar genom att sätta kolvarna vågrätt (ej lodrätt).
Vill Du låsa dörren under tvättiden så ingen annan kommer in så lås dörren som vanligt, sätt över metalldelen och sätt dit bokningskolven.
Ett tvättpass är 3 timmar. Tvättpassen är 07.00 – 10.00, 10.00 – 13.00, 13.00 – 16.00, 16.00 – 19.00 samt 19.00 – 22.00 alla dagar i veckan.
tvattmaskinerDu får använda vilken sida Du vill av torkrummen.
Elen till tvättstugan och även tork och mangel släcks ner 22.30.

STÄDNING

Maskiner, torkskåp och torktumlare torkas av. Golven  sopas och helst moppas av.
Torka bort ludd i torktumlaren och torkskåpen. Glöm inte att torka av linorna i torkrummen.
Det finns nytt städmaterial hemma. Du får använda papper från pappershållaren eftersom torktrasor försvinner lika fort som vi lägger fram nya fräscha.
Samma sak gäller tvättpåsar för bygelBH. Snälla, se till att de inte följer med upp till lgh. Eller att de slängs i soporna. Utan tvättpåse förstör bygeln i BH insidan av maskinerna, vilket kan förstöra Dina kläder genom att det kan bli små hål i kläderna.

FELANMÄLAN

Vid fel eller om något fattas ringer du våra fastighetsskötare:
Stefan: 070-946 65 51
Madeleine: 070-946 65 56

Du kan även  maila till dem på fastighet.brfarsta@hotmail.com då dom läser av mailen varje vardagsmorgon.
Om något är oklart kan du prata med Stefan eller Madeleine så kan de förklara för Dig eller om Du har någon granne, som är snäll och hjälper Dig.

Barn under 15 år får inte vistas ensamma i tvättstugan. Det är Du som förälder som har ansvaret.

OBSERVERA!

DET ÄR FÖRBJUDET ATT TA MED OCH TVÄTTA ÅT NÅGON SOM INTE BOR I FÖRENINGEN. TVÄTTSTUGAN ÄR ENBART TILL FÖR BOENDE I BRF ÅRSTA!

KOMMER  VI PÅ AVVIKELSER MÅSTE VI UTFÄRDA I FÖRSTA HAND EN VARNING, OM DET INTE RÄCKER  MED VARNING KOMMER VI ATT NÖDGAS VIDTAGA JURIDISKA ÅTGÄRDER.

OBSERVERA!

Uppsala mars 2021

Styrelsen genom

Rune Wadström

Comments are closed.