Ordningsregler i tvättstugan

BOKNING AV TVÄTTID

Boka tvättid Du vet med Dig att Du kommer att utnyttja. Har Du inte börjat 30 minuter efter bokad tid är Din tvättid förbrukad och någon annan har rätt att tvätta återstoden av Din bokningstid. När Du är färdig se till att Du plockar bort bokningskolvarna, antingen ta med dem upp till Dig eller placera dem på parkering.

Det finns 5 maskiner, varav en är en grovmaskin (för lite mer skrymmande tvätt). Du får boka alla 5 maskinerna per tvättpass. Du bokar maskinerna 1 och 2 med Din bokningskolv på den vänstra bokningstavlan och för maskinerna 3 och 4 på den högra bokningstavlan. Maskin 5 bokar Du genom att skriva lgh.nummer (med blyerts) på listan. Bokningskolvarna sätts i vågrätt (ej lodrätt).

Ett tvättpass är 3 timmar och Du har rätt att torka 30 minuter efter Din tvättid. Tvättpassen är 07.00 – 10.00, 10.00 – 13.00, 13.00 – 16.00, 16.00 – 19.00 samt 19.00 – 22.00 alla dagar i veckan.

tvattmaskinerTorktummlaren är i första hand avsedd för maskin 5. Du får använda vilken sida Du vill av torkrummen.

Elen till tvättstugan och även tork och mangel släcks ner 22.30.

STÄDNING

Maskiner, torkskåp och torktummlare torkas av. Golven  sopas och helst moppas av.

Ta bort luddet i torktumlaren och torkskåpen. Glöm inte att torka av linorna i torkrummen.

Nu finns nytt städmatriel hemma. Däremot har vi inte tagit fram torktrasor. Du får använda papper från pappershållaren eftersom torktrasor försvinner lika fort som vi lägger fram nya fräscha.

Samma sak gäller påsar för bygelBH. Se till att de inte följer med upp till lgh eller att dom slängs i soporna. Utan tvättpåse förstör bygeln i BH insidan av maskinerna, vilket kan förstöra Dina kläder genom att det kan bli små hål i kläderna

FELANMÄLAN

Vid fel eller om något saknas ringer du våra fastighetsskötare:

Josip: 0709-466547

Stefan: 0709-466551

Du kan även  maila till dem på fastighet.brfarsta@hotmail.com då dom läser av mailen varje vardagsmorgon.

Om något är oklart kan du prata med Josip eller Stefan så kan de förklara för Dig eller om Du har någon granne, som är snäll och hjälper Dig.

Barn under 15 år får inte vistas ensamma i tvättstugan. Det är Du som förälder som har ansvaret.

OBSERVERA!

DET ÄR FÖRBJUDET ATT TA MED OCH TVÄTTA ÅT NÅGON SOM INTE BOR I FÖRENINGEN. TVÄTTSTUGAN ÄR ENBART TILL FÖR BOENDE I BRF ÅRSTA!

KOMMER  VI PÅ AVVIKELSER MÅSTE VI UTFÄRDA I FÖRSTA HAND EN VARNING, OM DET INTE RÄCKER  MED VARNING KOMMER VI ATT NÖDGAS VIDTAGA JURIDISKA ÅTGÄRDER.

OBSERVERA!

 

Uppsala januari 2019

Styrelsen genom

Margareta Kjellin

Comments are closed.