Radon

Brf Årsta fick år 2004 ett mycket bra erbjudande från Uppsala Kommun om att göra radonmätning i våra fastigheter och eftersom vi blivit varse om att det i framtiden kan bli en obligatorisk åtgärd antog vi deras erbjudande. radonmatareUnder cirka 3 månader placerades två dosor ut i två lägenheter per våningsplan i varje huskropp. Det dokumenterades vart de var placerade och hämtades sedan in och tillsammans med dokumentation skickades det sedan vidare in till Kommunen som sedan lämnat oss rapport efter mätningen. Dokumentationen finns bevarad hos vicevärden ifall någon medlem vill veta vad ett specifikt objekt givit för utslag. Kan påtalas att alla värden ligger under vad som är tillåtet och alltså finns ingen otillåten radon i våra fastigheter.

Under mars och april 2021 gjordes en ny mätning, se Info Radonmätning.

Comments are closed.