Sopsortering

Varje lägenhet har fått tilldelat ett sorteringsställ som placeras under diskbänken, med två eller tre behållare beroende på lägenhetens storlek.

Vi i styrelsen vill uppmana er om att sortera rätt och se också över era soppåsar så dem är ordentligt förslutna. Om fel sopor slänges eller placeras i sophusen, spåras det och den lägenhetsinnehavaren blir debiterad för omkostnaden. Är du osäker på hur du ska sortera eller vad du skall göra av dina större grövre sopor finns länk nedan till sopstationer och kommunens sorteringsguide.

sophus1Föreningen har två sophus som är placerade ute vid garagelängorna och i dessa sorteras endast brännbart och komposterbart.

Övriga sopor så som glasburkar, hushållsbatterier, plastförpackningar med mera, finns det sorteringsmöjlighet på mellersta parkeringen.

pappersatervinningPå den norra parkeringen finns också en blå containers som är till för pappersåtervinning.

Alla andra stora sopor måste ni själva frakta bort till återvinningscentralen Spikgatan 1. Spikgatans öppettider

Släng inte heller hushållssopor i papperskorgarna inne på området ej heller ställa stora emballage nere under källartrappan.

sorteringsguidenOm du är osäker på hur du ska sortera ta hjälp av Sorteringsguiden. Använder du dig av denna länk så heter guiden där “Källsortera avfall”.

Där kan du väldigt enkelt skriva in det du vill sortera men inte vet hur, och får också direkt svar på din fråga. Utnyttja den möjligheten.

Karta till Spikgatan 1 (Pdf-fil).

Comments are closed.