Stamrenovering och byte av elledningar

Byte av tappvattenledningar 2013-2014

JF Jansons Rör AB fick uppdraget att utföra utbyte av tappvatten i föreningen.

Vissa källarförråd hade vattenrör dragna i tak, så dessa förråd fick tömmas på materiel och flyttas ut i låsbara plåtcontainers utanför fastigheten under arbetet i respektive hus.

JF Jansson gjorde aviseringar till lägenheterna och förråd 1 vecka före tillträde. Om någon var sjuk eller av annan orsak inte kunde flytta ut sina saker från källarförråd, så fick vederbörande anmäl detta till föreningen, så hjälpte föreningen till med utflyttningen.

JF Jansson startade sitt arbete i fastigheten kl 06.30 och i lägenheterna och i lägenheterna först kl 08.00.

JF behövde tillträde till lägenheterna vid tre tillfällen:
– 1:a tillfället när de skall borra hål i väggen mellan trapphus och in i lägenheten fram till badrummet.
– 2:a tillfället när vattenledningen monteras.
– 3:e tillfället när vattnet skall kopplas på befintlig ledning.

Tidplan togs fram för arbeten gällande varje grupp om fyra hus (totalt 12 hus), samt planritning med markerat arbetsområde för respektive lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ombads rensa bort allt inom arbetsområdet, garderober plockas ur, taklampor plockas ner och i badrum skall allt löst materiel tas bort (kattlådor, tvättkorgar, blommor mm).

I källaren utfördes asbestsaneringen på vatten- och värmerör. Källarförråd plastades in så att asbestfibrer inte spreds vid demontering. Asbestmatrial plastades in i plastpåsar och bortfördes till avfallsanläggning via uppmärkta containers. Personal som river asbest kommer att byta sina skyddskläder i speciella slussar så att spridning av damm inte sker.

Tvättstugan stängdes vid olika tillfällen, vilket ombesörjdes av JF. Vid dessa tillfällen kunde tvättningen ske i ej berörda tvättstugor.

JF hade tagit fram en tillvalslista på utrustning till badrum om bostadsrättsinnehavaren vill byta ut någonting. Denna tillvalslista fylldes i och lämnades i föreningens brevlåda i god tid innan arbetet påbörjades. Betalning av eventuella tillval gjordes direkt mellan bostadsrättsinnehavaren och JF utan föreningens medverkan.

Vattenledningar monterades skarvfria från trapphus och till befintlig ledning i badrum. Plaströren innehöll ej BISFENOL.

Bilder på vattendragning.

Relining av avloppsledningar 2015

Avloppsledningarna byttes ej ut, då man istället valde relining, befintliga rör rensas och sedan fodras med en ny slitstark insida av härdad plast.

Byte av elledningar och proppskåp 2012-2013

Samtidigt med stamrenoveringen passade man på att byta ut dom ålderstigna proppskåpen mot modernare säkringsskåp, vilket även medförde att man gav möjlighet att dra fram tre-fas till spis/ugn, för dom som vill.

Comments are closed.