Gemensam tilläggsförsäkring bostadsrätt

TILLÄGGSFÖRSÄKRING för bostadsrättsinnehavare

Styrelsen fick vid årsstämman den 7 april 2014 uppdraget att arbeta fram en gemensam tilläggsförsäkring till samtliga boende i föreningen.

BRF Årstas gemensamma tilläggsförsäkringen för bostadsrätt gäller from 1 juli 2014 och avgiften, 18:34 Kr kommer att läggas på grundhyran från kvartal 3. Detta innebär att ni inte behöver ha en egen tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

Denna försäkring reglerar ert underhållsansvar enligt föreningens stadgar och ersätter även er egen bekostade inredning.

Det som medlemmen måste ha är en egen hemförsäkring , ifall olyckan är framme och det hoppas vi att alla har. Om inte, teckna en snarast.

Har ni frågor eller funderingar angående våran gemensamma tilläggsförsäkring, så kontakta vicevärden.

Comments are closed.