Underhållsplan

Underhållsplan: För föreningen finns det en underhållsplan som revideras var femte år och där nuvarande sträcker sig till 2040. Större åtgärder som är gjorda from 1992 samt inplanerade i framtiden är enligt nedan:

Årtal

Åtgärd

1992

Byte av fönster till lågemmissionsfönster. Kostnad ~5,5 Milj.

1995

Byte av alla lås. Kostnad ~225 000 kr

1996

Ny belysning i samtliga trapphus. Kostnad ~450 000 kr

1997-99

Uppgrävning runt alla husgrunder med ny dräneringsmassa och nytt fuktskydd längs med grunden. Ny isolering i vindstak. Kostnad ~ 2 Milj.

2000

Byggande av 2 st. sophus. Kostnad 0,3 Milj.

2000

Löst två lån på sammanlagt 1,8 Milj.

2000-01

Helrenovering av tvättstugor. Kostnad 1,3 Milj.

2002

Löst två lån på sammanlagt 3,4 Milj.

2002

Byte av ytterportar samt källardörrar. Kostnad 0,6 Milj.

2002

Införande av lokalt nätverk för bredband. Kostnad 1,3 Milj.

2003

Löst ett lån på 3,8 Milj.

2003

Renovering av vicevärdsexpedition och styrelserum inkl. vitvaror och möbler. Kostnad 0,1 Milj.

2003

Trapphusmålning av hus 50-60. Kostnad 0,5 Milj.

2004

Införande av säkerhetsdörrar utan brevinkast i hus 38-48. Kostnad ~1,9 Milj. inkl ersättning (6000:-/st) till dom som redan hade satt in säkerhetsdörr.

2004

Trapphusmålning av hus 38-48 samt målning av fasader och balkongräcken hus 50-60. Kostnad ~0,5 Milj.

2004

Löst ett lån på 1,7 Milj.

2005

Införande av säkerhetsdörrar utan brevinkast  i hus 50-60. Kostnad ~1,9 Milj. inkl ersättning (6000:-/st) till dom som redan hade satt in säkerhetsdörr.

2005

Målning av fasader och balkongräcken hus 38-48. Kostnad ~0,3 Milj

2006-07

Nyinstallation av hissar. Kostnad ~2 Milj.

 2007

Byte av två tvättmaskiner samt två torkskåp i hus 48. Kostnad 160 000 kr

2008

Byggnation av garagelänga omfattande 26 garage

2008

Byte av tre värmepumpar

2008

Eluppgradering utomhus och garage

2008

PCB mätning genomförd

2008

Energideklaration genomförd

2008

Inköp och uppsättning av brandsläckare i gemensamhetsutrymmen

2009-10

Nytt nyckelsystem till lägenheter och eńtreportlås installerades.

2012-13

Nya elcentraler i lgh.

2013-14

Byte tappvattenledningar och relining av spillvatten.

2015

Nytt avlopp från hus 40 ~90 000 kr.

2016

Nya brandvägar anläggdes (Krav från brandkåren) ~90 000 kr.

2017

Hissbyte 1 st ~570 000 kr.

2017

OVK-besiktning ~110 000 kr.

Planerat under 2017 och framöver

Löpande

Renovering av balkonger.

2018

Hissbyte 4 st

Comments are closed.