Underhållsplan

Underhållsplan: För föreningen finns det en underhållsplan som revideras var femte år och där nuvarande sträcker sig till 2040. Större åtgärder som är gjorda from 1992 samt inplanerade i framtiden är enligt nedan:

Årtal

Åtgärd

Planerat för åren 2021 och framöver

Löpande

Renovering av balkonger.

2021

Ev. Nya P-platser

2023

OVK-besiktning

Åtgärdat under åren 1992 – 2020

2020

Hissbyte 3 st ~1,5 milj

2020

Källarnedfarter

2019

Hissbyte 4 st ~2,25 milj

2018

Hissbyte 4 st ~2,25 milj

2017

OVK-besiktning ~110 000 kr.

2017

Hissbyte 1 st ~570 000 kr.

2016

Nya brandvägar anläggdes (Krav från brandkåren) ~90 000 kr.

2015

Nytt avlopp från hus 40 ~90 000 kr.

2013-14

Byte tappvattenledningar och relining av spillvatten.

2012-13

Nya elcentraler i lgh.

2009-10

Nytt nyckelsystem till lägenheter och eńtreportlås installerades.

2008

Byggnation av garagelänga omfattande 26 garage

2008

Byte av tre värmepumpar

2008

Eluppgradering utomhus och garage

2008

PCB mätning genomförd

2008

Energideklaration genomförd

2008

Inköp och uppsättning av brandsläckare i gemensamhetsutrymmen

2007

Byte av två tvättmaskiner samt två torkskåp i hus 48. Kostnad 160 000 kr

2006-07

Nyinstallation av hissar. Kostnad ~2 Milj.

2005

Införande av säkerhetsdörrar utan brevinkast i hus 50-60. Kostnad ~1,9 Milj. inkl ersättning (6000:-/st) till dom som redan hade satt in säkerhetsdörr.

2005

Målning av fasader och balkongräcken hus 38-48. Kostnad ~0,3 Milj

2004

Införande av säkerhetsdörrar utan brevinkast i hus 38-48. Kostnad ~1,9 Milj. inkl ersättning (6000:-/st) till dom som redan hade satt in säkerhetsdörr.

2004

Trapphusmålning av hus 38-48 samt målning av fasader och balkongräcken hus 50-60. Kostnad ~0,5 Milj.

2004

Löst ett lån på 1,7 Milj.

2003

Löst ett lån på 3,8 Milj.

2003

Renovering av vicevärdsexpedition och styrelserum inkl. vitvaror och möbler. Kostnad 0,1 Milj.

2003

Trapphusmålning av hus 50-60. Kostnad 0,5 Milj.

2002

Löst två lån på sammanlagt 3,4 Milj.

2002

Byte av ytterportar samt källardörrar. Kostnad 0,6 Milj.

2002

Införande av lokalt nätverk för bredband. Kostnad 1,3 Milj.

2000-01

Helrenovering av tvättstugor. Kostnad 1,3 Milj.

2000

Löst två lån på sammanlagt 1,8 Milj.

2000

Byggande av 2 st. sophus. Kostnad 0,3 Milj.

1997-99

Uppgrävning runt alla husgrunder med ny dräneringsmassa och nytt fuktskydd längs med grunden. Ny isolering i vindstak. Kostnad ~ 2 Milj.

1996

Ny belysning i samtliga trapphus. Kostnad ~450 000 kr

1995

Byte av alla lås. Kostnad ~225 000 kr

1992

Byte av fönster till lågemissionsfönster. Kostnad ~5,5 Milj.

Comments are closed.