Vaksala församling

vaksalakyrka2vaksalaInte långt från vår förening ligger Vaksala församling. En ståtlig kyrka med gamla anor väl värd att besöka även för den som icke är religös.

 

                                                                   * Foton från Vaksalaförsamlings hemsida

Kyrkan uppfördes under tidigt 1100-tal och hörde på den tiden till en av de större landskyrkorna i Uppland. Den byggdes enligt den romanska byggstilen, vilket man har försökt bevara med två små fönster i form av igenmurade nischer. Under 1300-talet fick kyrkan en höggotisk prägel.

I Andreaskappelet finns kyrkans stora medeltida dopfunt (det är dock en kopia, originalet förvaras på Historiska Museet). I altraskåpet förvaras kyrkans förnämaste konstföremål. Skåpet är tillverkat i Antwerpen omkring 1500. Den äldsta inventarien i kyrkan är en biskopstol från slutet på av 1100-talet. Orgeln är från 1806 och så finns där ett timglas från 1700-talet.

Besök församlingens hemsida

Comments are closed.