Vaksala församling

vaksalakyrka2vaksalaInte långt från vår förening ligger Vaksala församling. En ståtlig kyrka med gamla anor väl värd att besöka även för den som icke är religös.

Kyrkan uppfördes under tidigt 1100-tal och hörde på den tiden till en av de större landskyrkorna i Uppland. Den byggdes enligt den romanska byggstilen, vilket man har försökt bevara med två små fönster i form av igenmurade nischer. Under 1300-talet fick kyrkan en höggotisk prägel.

I Andreaskappelet finns kyrkans stora medeltida dopfunt (det är dock en kopia, originalet förvaras på Historiska Museet). I altraskåpet förvaras kyrkans förnämaste konstföremål. Skåpet är tillverkat i Antwerpen omkring 1500. Den äldsta inventarien i kyrkan är en biskopstol från slutet på av 1100-talet. Orgeln är från 1806 och så finns där ett timglas från 1700-talet.

* Foton från Vaksalaförsamlings hemsida

Besök församlingens hemsida

Comments are closed.