Valberedningen

Valberedningens uppgift är att lämna förslag på namn till förtroendeposterna (ledamöter och suppleanter) som skall väljas på föreningsstämman.

Om du känner att du är rätt person för det här, så vill valberedningen bli kontaktad och anmäler ditt intresse för att medverka och tillsammans med övriga i styrelsen dela ansvaret för den fortsatta utvecklingen av BRF ÅRSTA.

Vi behöver också få förslag till ersättare i valberedningen för att den skall bli komplett (Då Gudrun Thorslund ej längre bor kvar i föreningen).

Valberedningen vill därför att ni som är intresserade hör av er senast 15 april* till nedanstående.

Lämna uppgift om namn, telefon och e-postadress så blir du kontaktad.

* (under tiden 9-30 mars kan man enbart nå honom på hans e-postadress)

Stig Broné 070-754 28 51 eller stigbrone@yahoo.com.

Comments are closed.